Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě shop.divepoint.cz Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Zákazník svojí registrací bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.gooper.cz jsou závazné.

Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.
Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech.
Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů v registračním formuláři může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.
V případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména obchodu www.iq-company.cz a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.
Dodavatel se zavazuje k ochraně poskytnutých osobních dat kupujícího uvedených v registračním formuláři. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace) budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetí straně.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.

CHARAKTERISTIKY ZBOŽÍ
Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

CENA ZBOŽÍ
Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč DPH 21%.

OBJEDNÁVKA
Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš email. Pokud jste tento mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou emailovou adresu anebo jste nákup nedokočili.

OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY
Ověření objednávky proběhne tak, že zákazník obdrží elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky.

ZPŮSOBY PLACENÍ
V současné době je možné zboží hradit dobírkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím PayPal. Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte zálohovou fakturu a variabilní symbol, který bude identifikovat Vaši platbu.

Částku prosím převeďte na účet číslo 868945640257/0100 KB.
Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet dodavatele.

 

REKLAMACE
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu e-mailem na adresu reklamace@gooper.cz
Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.
Pokud je reklamované zboží zasílané poštou, musí být odesláno doporučeně.
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.


EET v běžném režimu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin